Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 6 : PORADA S OSTATNÝMI  INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

Článok 138 : Porada s Výborom regiónov

1.   Ak Zmluva o fungovaní Európskej únie stanovuje poradu s Výborom regiónov, predseda Parlamentu začne konzultačný postup a informuje o tom Parlament.

2.   Výbor môže požiadať o poradu s Výborom regiónov o otázkach všeobecnej alebo osobitnej povahy.

Výbor vo svojej žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má Výbor regiónov poskytnúť svoje stanovisko.

Žiadosť o poradu s Výborom regiónov sa Parlamentu oznámi na jeho nasledujúcej schôdzi a považuje sa za schválenú, ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu,  nepožiadajú do 24 hodín od oznámenia, aby sa o nej hlasovalo.

3.   Stanoviská poskytnuté Výborom regiónov sa postúpia gestorskému výboru.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia