Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VI : BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN

Artikel 142 : Informatie-uitwisseling, wederzijdse contacten en faciliteiten

1.    Het Europees Parlement informeert de nationale parlementen van de lidstaten regelmatig over zijn activiteiten.

2.   De onderhandelingen over de wijze waarop overeenkomstig artikel 9 van het Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie een efficiënte en regelmatige samenwerking tussen de verschillende parlementen binnen de Unie kan worden georganiseerd en gestimuleerd, worden gevoerd op basis van een door de Conferentie van voorzitters, na raadpleging van de Conferentie van commissievoorzitters, verleend mandaat.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan eventuele akkoorden dienaangaande overeenkomstig de in artikel 140 uiteengezette procedure.

3.   Een commissie kan rechtstreeks op commissieniveau in dialoog gaan met de nationale parlementen binnen de grenzen van de daarvoor uitgetrokken begrotingskredieten. Dit kan passende vormen van pre- en postwetgevingssamenwerking omvatten.

4.   Documenten die betrekking hebben op een wetgevingsprocedure op Unieniveau en officieel door een nationaal parlement aan het Europees Parlement zijn toegezonden, worden doorgestuurd naar de ter zake bevoegde commissie.

5.   De Conferentie van voorzitters kan de Voorzitter opdracht geven om op basis van wederkerigheid te onderhandelen over faciliteiten voor de nationale parlementen van de lidstaten, en andere maatregelen voor te stellen om de contacten met die nationale parlementen te vergemakkelijken.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid