Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VI : VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

Článok 144 : Konferencie parlamentov

Konferencia predsedov vymenuje členov delegácie Parlamentu pre každú konferenciu alebo do podobného orgánu, ktorého sa zúčastňujú zástupcovia parlamentov, a udeľuje tejto delegácii mandát v súlade s príslušnými uzneseniami Parlamentu. Delegácia si volí svojho predsedu a v prípade potreby jedného alebo viacerých podpredsedov.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia