Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 1 : ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 145 : Парламентарен мандат, сесии, месечни сесии, заседания

1.   Парламентарният мандат съвпада с мандата на членовете на ЕП, предвиден в Акта от 20 септември 1976 г.

2.   Сесия е едногодишният период, предвиден в горепосочения Акт и в Договорите.

3.   Месечна сесия е заседание на Парламента, което по правило се свиква всеки месец и се подразделя на дневни заседания.

Пленарните заседания на Парламента, които се провеждат в рамките на един и същи ден, се считат за едно заседание.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност