Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 1 : ZASEDÁNÍ PARLAMENTU

Článek 145 : Volební období Parlamentu, zasedání, dílčí zasedání, denní zasedání

1.     Volební období Parlamentu je shodné s funkčním obdobím poslanců ve smyslu aktu ze dne 20. září 1976.

2.    Za zasedání se označuje období jednoho roku ve smyslu tohoto aktu a Smluv.

3.   Dílčí zasedání Parlamentu se svolává zpravidla každý měsíc a je rozděleno do denních zasedání.

Zasedání Parlamentu konaná ve stejný den se považují za jediné zasedání.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí