Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Juuli 2018
EPUB 160kPDF 862k
SISU
LIIDE
INDEKS
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
1. PEATÜKK : PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Artikkel 145 : Parlamendi koosseisu ametiaeg ning istungjärgud, osaistungjärgud ja istungid

1.   Parlamendi koosseisu ametiaja pikkus on võrdne 20. septembri 1976. aasta aktis sätestatud parlamendiliikmete ametiaja pikkusega.

2.   Nimetatud akti ja aluslepingute alusel on istungjärk aastapikkune periood.

3.   Osaistungjärk on parlamendi koosolek, mis reeglina kutsutakse kokku igal kuul ja mis jaguneb ühe päeva pikkusteks istungiteks.

Ühel ja samal päeval toimuvaid parlamendi istungeid loetakse üheks istungiks.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika