Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 1 : ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 145 : Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

1.   Volebné obdobie Parlamentu sa zhoduje s funkčným obdobím poslancov v zmysle aktu z 20. septembra 1976.

2.   Zasadaním sa rozumie obdobie jedného roka tak, ako je stanovené uvedeným aktom a zmluvami.

3.   Schôdza Parlamentu sa zvoláva spravidla každý mesiac a delí sa na jednotlivé rokovania.

Rokovania Parlamentu, ktoré sa konajú v ten istý deň, sa považujú za jedno rokovanie.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia