Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 2 : RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 154 : Nujni postopek

1.   Predsednik, odbor, politična skupina, poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, Komisija ali Svet lahko Parlamentu podajo zahtevo, da v skladu s členom 47(1) razpravo o predlogu, ki je bil predložen Parlamentu, obravnava kot nujno. Take zahteve se predložijo v pisni obliki in morajo biti obrazložene.

2.   Takoj ko predsednik prejme zahtevo za nujno razpravo, jo razglasi na plenarnem zasedanju. O zahtevi se glasuje na začetku naslednje seje po seji, na kateri je bila razglašena, pod pogojem, da je bil predlog, na katerega se zahteva nanaša, poslancem razdeljen v uradnih jezikih. Kadar obstaja več zahtev za nujno razpravo o isti zadevi, velja sprejetje ali zavrnitev zahteve za nujno razpravo za vse zahteve, ki se nanašajo na isto zadevo.

3.   Pred glasovanjem imajo besedo le predlagatelj zahteve in en nasprotnik, skupaj s  predsednikom ali poročevalcem pristojnega odbora ali obema. Nobeden od govornikov ne sme govoriti dlje kot tri minute.

4.   Vprašanja, o katerih se razpravlja po nujnem postopku, imajo prednost pred ostalimi točkami dnevnega reda. Predsednik določi čas izvedbe razprave in glasovanja.

5.   Nujni postopek lahko poteka brez poročila ali, izjemoma, na podlagi ustnega poročila pristojnega odbora.

Kadar se uporabi nujni postopek in opravijo medinstitucionalna pogajanja, se člena 69b in 69c ne uporabljata. Smiselno se uporablja člen 69f.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov