Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
3. FEJEZET : ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÜLÉSEK LEFOLYTATÁSÁRA

159. cikk : Átmeneti intézkedés

1.   A nyolcadik parlamenti ciklus (1) végéig tartó átmeneti időszakban el lehet térni a 158. cikktől, ha és amennyiben valamely hivatalos nyelven a megfelelő intézkedések meghozatala ellenére nem áll rendelkezésre elegendő létszámú tolmács vagy fordító.

2.   Az Elnökség a főtitkár javaslatára és a (3) bekezdésben említett rendelkezések figyelembevételével valamennyi érintett hivatalos nyelvre vonatkozóan megállapítja az (1) bekezdés feltételeinek fennállását. Az Elnökség a főtitkár eredményjelentése alapján hathavonta felülvizsgálja az eltérést lehetővé tevő határozatát. Az Elnökség határozza meg a szükséges végrehajtási rendelkezéseket.

3.   A Tanács által a Szerződések alapján meghozott, a jogi aktusok megszövegezéséről szóló, ideiglenes külön szabályok alkalmazandók.

4.   A Parlament az Elnökség indokolással ellátott ajánlására bármikor határozhat e cikk idő előtti hatályon kívül helyezéséről, vagy az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltével annak meghosszabbításáról.

(1) Kiterjesztette a Parlament 2014. február 26-i határozata.
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat