Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 160 : Omdeling af dokumenter

De dokumenter, der danner grundlag for Parlamentets forhandlinger og afgørelser, gøres tilgængelige for medlemmerne.

Med forbehold af første afsnit, har medlemmerne og de politiske grupper direkte adgang til Parlamentets interne datanet, så de kan konsultere alle ikke-fortrolige forberedende dokumenter (udkast til betænkninger, udkast til henstillinger, udkast til udtalelser, arbejdsdokumenter, ændringsforslag indgivet på udvalgsplan).

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik