Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 161 : Elektronické spracúvanie dokumentov

Dokumenty Parlamentu možno pripravovať, podpisovať a distribuovať v elektronickom formáte. Predsedníctvo rozhodne o technických špecifikáciách a o podobe elektronického formátu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia