Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 164a : Forebyggelse af obstruktion (1)

Formanden har beføjelse til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer eller anmodninger om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis han er overbevist om, at disse indlæg eller anmodninger klart har til formål at skabe og ville resultere i en længerevarende og alvorlig hindring for Parlamentets procedurer eller medlemmernes rettigheder.

(1) Artikel 164a finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 209).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik