Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 3 : RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE SUÍONNA A SHEOLADH

Riail 164a : Bac a chosc (1)

Beidh an chumhacht ag an Uachtarán deireadh a chur le húsáid iomarcach tairiscintí amhail pointí oird, tairiscintí nós imeachta nó mínithe ar vótáil, nó iarrataí ar vótáil ar leithligh, ar vótáil dheighilte nó ar vótáil le glaoch rolla i gcás inar deimhin leis gur follasach go bhfuil na tairiscintí nó na hiarrataí sin beartaithe chun bac fada tromaí a chur ar imeachtaí na Parlaiminte nó ar chearta na bhFeisirí, agus go mbeadh bac den sórt sin ann mar thoradh ar na nithe sin.

(1) Tá feidhm ag Riail 16a mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 209).
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais