Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 164 bis : Voorkoming van verstoring van procedures (1)

De Voorzitter heeft de bevoegdheid om een einde te maken aan de excessieve indiening van moties, zoals ordepunten, procedurele moties of stemverklaringen, of van verzoeken om aparte stemming, stemming in onderdelen of hoofdelijke stemming, wanneer hij ervan overtuigd is dat deze moties of verzoeken duidelijk tot doel hebben en tot gevolg zouden hebben de procedures in het Parlement langdurig en ernstig te verstoren of afbreuk te doen aan de rechten van andere leden.

(1) Artikel 164 bis is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid