Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 164 : Osobné vyhlásenia

1.   Poslancom, ktorí požiadajú o možnosť vystúpiť s osobným vyhlásením, sa udelí slovo na konci rozpravy o prerokúvanom bode programu alebo pred schvaľovaním zápisnice z rokovania, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o udelenie slova.

Títo poslanci nesmú hovoriť o predmete rozpravy, ale obmedzia sa na vyvrátenie pripomienok, ktoré boli v priebehu rozpravy vznesené voči ich osobe, alebo na vyvrátenie názorov, ktoré im boli prisúdené, alebo na opravu svojich vlastných vyjadrení.

2.   Žiadne osobné vyhlásenie nesmie trvať viac ako tri minúty, pokiaľ Parlament nerozhodne inak.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia