Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

168. cikk : Határozatképesség

1.   A Parlament a jelen levő képviselők számára való tekintet nélkül tanácskozhat, dönthet a napirendről és jóváhagyhatja az ülések jegyzőkönyvét.

2.   A Parlament akkor határozatképes, ha az ülésteremben az összes képviselő egyharmada jelen van.

3.   Valamennyi szavazás érvényes a szavazók számára való tekintet nélkül, kivéve, ha legalább negyven képviselő által a szavazás megkezdése előtt benyújtott kérelem alapján az Elnök megállapítja, hogy a határozatképesség nem áll fenn. Ha a határozatképesség eléréséhez nincs jelen elegendő számú képviselő, az Elnök bejelenti, hogy a határozatképesség nem áll fenn, és a szavazást a következő ülés napirendjére tűzik.

Az elektronikus szavazatszámláló rendszer igénybe vehető a 40 képviselőben meghatározott küszöbérték ellenőrzésére, ugyanakkor nem vehető igénybe a határozatképesség ellenőrzésére. Az ülésterem ajtóit nem lehet bezárni.

4.   A határozatképesség fennállásának megállapítását kérő képviselőknek a kérelem benyújtásának időpontjában jelen kell lenniük az ülésteremben, továbbá a (2) és (3) bekezdés értelmében jelen levőnek kell tekinteni őket még akkor is, ha a továbbiakban elhagyják az üléstermet.

5.   Ha negyvennél kevesebb képviselő van jelen, az Elnök megállapíthatja, hogy a határozatképesség nem áll fenn.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat