Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 176 : Stemming in onderdelen (1)

1.   Wanneer de in stemming te brengen tekst verschillende bepalingen bevat, betrekking heeft op verschillende onderwerpen of opsplitsbaar is in verschillende delen met een eigen betekenis en/of normatieve waarde, kan door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken om stemming in onderdelen worden verzocht.

2.   Dat verzoek wordt uiterlijk de avond vóór de stemming ingediend, tenzij de Voorzitter een andere termijn vaststelt. De Voorzitter beslist over het verzoek.

(1) Artikel 176, lid 1, is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid