Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 180a : Hemmelig afstemning (1)

1.   Ved valg foretages hemmelig afstemning, dog med forbehold af artikel 15, stk. 1, og artikel 204, stk. 2, første afsnit.

Kun stemmesedler med navne på de indstillede kandidater kommer i betragtning ved beregning af afstemningsresultatet.

2.   Der foretages ligeledes hemmelig afstemning, såfremt medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den høje tærskel, anmoder herom. En sådan anmodning skal indgives, inden afstemningen påbegyndes.

3.   En anmodning om hemmelig afstemning har forrang for en anmodning om afstemning ved navneopråb.

4.   Optællingen af stemmerne ved hemmelig afstemning foretages af mellem to og otte stemmetællere udtaget ved lodtrækning blandt medlemmerne, medmindre der foretages elektronisk afstemning.

Ved afstemning i overensstemmelse med stk. 1 kan kandidaterne ikke være stemmetællere.

Navnene på de medlemmer, der har deltaget i en hemmelig afstemning, optages i protokollen fra det møde, hvor afstemningen har fundet sted.

(1) Artikel 180a finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 209).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik