Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

180a. cikk : Titkos szavazás (1)

1.   Kinevezések esetén titkos szavazást kell tartani, a 15. cikk (1) bekezdésének és a 204. cikk (2) bekezdése első albekezdésének sérelme nélkül.

A leadott szavazatok számának megállapításakor csak a jelöltek nevét tartalmazó szavazólapokat veszik figyelembe.

2.   Titkos szavazást kell tartani abban az esetben is, ha ezt legalább a magas érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kéri. Az ilyen kérelmet a szavazás megkezdése előtt kell benyújtani.

3.   A titkos szavazásra irányuló kérelem a név szerinti szavazásra irányuló kérelemmel szemben elsőbbséget élvez.

4.   A titkos szavazás során leadott szavazatokat kettő–nyolc, sorsolással kiválasztott képviselő számolja meg, kivéve, ha elektronikus szavazásra kerül sor.

Az (1) bekezdés szerinti szavazás esetén a jelöltek a szavazatszámlálásban nem vehetnek részt.

A titkos szavazásban részt vevő képviselők nevét azon ülés jegyzőkönyvébe kell feljegyezni, amelyen a titkos szavazást tartották.

(1) A 180a. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 209. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat