Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2018. gada jūlijs
EPUB 168kPDF 1016k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

180.a pants : Aizklātā balsošana (1)

1.   Neierobežojot 15. panta 1. punkta un 204. panta 2. punkta pirmās daļas piemērošanu, par kandidatūrām balso aizklāti.

Uzskaitot nodotās balsis, ņem vērā vienīgi tās vēlēšanu zīmes, uz kurām ir amatam izvirzīto kandidātu vārdi.

2.   Balsošana var arī notikt aizklāti, ja to prasa deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits sasniedz vismaz augstāko obligāto minimum. Šāds pieprasījums jāiesniedz pirms balsošanas sākuma.

3.   Pieprasījums balsot aizklāti ir prioritārs attiecībā pret balsošanu pēc saraksta.

4.   Ja vien nenotiek elektroniskā balsošana, aizklātajā balsošanā nodotās balsis skaita divi līdz astoņi balsu skaitītāji, kurus izlozē no deputātu vidus.

Ja balsošana notiek saskaņā ar 1. punktu, kandidāti nevar skaitīt balsis.

To deputātu vārdus, kuri piedalījās aizklātā balsošanā, reģistrē tās sēdes protokolā, kuras laikā notika šī balsošana.

(1) 180.a pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 209. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika