Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 180a : Tajno glasovanje (1)

1.   Brez poseganja v člen 15(1) in prvi pododstavek člena 204(2) se o imenovanjih glasuje tajno.

Za ugotavljanje števila oddanih glasov se upoštevajo le glasovnice z imeni predlaganih kandidatov.

2.   Tajno se glasuje tudi, če tako zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj visoki prag. Take zahteve morajo biti podane pred začetkom glasovanja.

3.   Zahteva za tajno glasovanje ima prednost pred zahtevo za poimensko glasovanje.

4.   Dva do osem poslancev, določenih z žrebom, prešteje glasove, oddane pri tajnem glasovanju, razen v primeru elektronskega glasovanja.

V primeru glasovanja v skladu z odstavkom 1 kandidati ne smejo preštevati glasov.

Imena poslancev, ki so sodelovali pri tajnem glasovanju, se zabeležijo v zapisnik seje, na kateri je glasovanje potekalo.

(1) Člen 180a se smiselno uporablja za odbore (glej člen 209).
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov