Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 181 : Anvendelse af elektronisk afstemningsanlæg (1)

1.   Den tekniske fremgangsmåde ved anvendelsen af anlægget fastlægges af Præsidiet.

2.   Ved elektronisk afstemning, og medmindre det vedrører en afstemning ved navneopråb, registreres kun det talmæssige udfald af afstemningen.

3.   Formanden kan til enhver tid bestemme at anvende det elektroniske afstemningsanlæg for at kontrollere en tærskel.

(1) Artikel 181 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 209).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik