Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 181 : Úsáid a bhaint as córas vótála leictreonach (1)

1.   Déanfar na socruithe teicniúla maidir le húsáid an chórais vótála leictreonaigh a rialú le treoracha ón mBiúró.

2.   I gcás ina ndéantar vótáil leictreonach, mura rud é go mbaineann sé le vótáil le glaoch rolla, is é toradh uimhriúil na vótála, agus an méid sin amháin, a thaifeadfar.

3.   Féadfaidh an tUachtarán, aon tráth, a chinneadh úsáid a bhaint as an gcóras vótála leictreonach chun tairseach a sheiceáil.

(1) Tá feidhm ag Riail 181 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 209).
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais