Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 188 : Vrácení výboru

1.   Při stanovení pořadu jednání nebo před zahájením rozpravy může politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty požádat o vrácení věci výboru.

Záměr navrhnout vrácení věci výboru je oznámen nejméně 24 hodin předem předsedovi, který o tom ihned informuje Parlament.

2.   Návrh na vrácení věci výboru může rovněž předložit politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty před hlasováním nebo v jeho průběhu. O tomto návrhu se okamžitě hlasuje.

3.   Tento návrh lze vznést pouze jednou při každém z těchto tří procesních kroků uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Vrácením věci výboru se přerušuje projednávání tohoto bodu.

5.   Parlament může stanovit lhůtu, v níž musí výbor oznámit své závěry.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí