Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Juuli 2018
EPUB 160kPDF 862k
SISU
LIIDE
INDEKS
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 188 : Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

1.   Vastutavale komisjonile tagasisaatmist võivad taotleda fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid päevakorra kinnitamisel või enne arutelu algust.

Kavatsusest esitada vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotlus tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada. President teavitab sellest viivitamatult parlamenti.

2.   Vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotluse võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid esitada ka enne hääletust või hääletuse ajal. Taotlus pannakse viivitamatult hääletusele.

3.   Iga lõigetes 1 ja 2 osutatud menetlusetapi jooksul võib vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotluse esitada ainult ühe korra.

4.   Vastutavale komisjonile tagasisaatmine toob kaasa päevakorrapunkti käsitlemise katkestamise.

5.   Parlament võib määrata, millise aja jooksul peab vastutav komisjon oma järeldused teatavaks tegema.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika