Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 6. : PITANJA O PRIDRŽAVANJU POSLOVNIKA I POSTUPOVNI PRIJEDLOZI

Članak 188. : Vraćanje predmeta odboru

1.   Klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu zahtijevati vraćanje predmeta odboru prilikom utvrđivanja dnevnog reda ili prije početka rasprave.

Namjera da se predloži vraćanje predmeta odboru priopćava se predsjedniku najmanje 24 sata ranije, o čemu on odmah obavještava Parlament.

2.   Klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag također mogu predložiti vraćanje predmeta odboru prije ili za vrijeme glasovanja. O tom se prijedlogu glasuje odmah.

3.   Takav se prijedlog  može  se  podnijeti  samo  jednom  u  svakoj  fazi postupka iz stavaka 1. i 2.

4.   Vraćanje predmeta odboru ima za posljedicu prekid razmatranja te točke.

5.   Parlament može odrediti rok u kojem odbor mora izvijestiti o svojim zaključcima.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti