Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII :  SESJE
ROZDZIAŁ 6 : WNIOSKI W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 188 : Odesłanie do komisji

1.   O odesłanie sprawy do komisji może wnioskować grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg podczas ustalania porządku dziennego lub przed otwarciem debaty.

Zamiar złożenia wniosku o odesłanie do komisji jest zgłaszany co najmniej dwadzieścia cztery godziny wcześniej Przewodniczącemu, który niezwłocznie informuje o nim Parlament.

2.    O odesłanie sprawy do komisji może też wnioskować grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg przed głosowaniem lub w jego trakcie. Wniosek taki jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie.

3.   Wniosek  o  odesłanie  do  komisji  może  być  zgłoszony  tylko  raz  na każdym z  etapów procedury, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.   Odesłanie do komisji zawiesza rozpatrywanie danego punktu.

5.   Parlament może wyznaczyć komisji termin, w jakim powinna ona przedstawić swoje wnioski.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności