Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 6 : VPRAŠANJA PRAVILNOSTI POSTOPKA IN POSTOPKOVNI PREDLOGI

Člen 188 : Vrnitev zadeve odboru

1.   Ob določitvi dnevnega reda ali pred začetkom razprave lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, zahtevajo vrnitev zadeve odboru.

O nameri, da bi predlagali vrnitev zadeve odboru, se vsaj 24 ur vnaprej obvesti predsednika, ki takoj obvesti Parlament.

2.   Vrnitev zadeve odboru lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, predlagajo tudi pred ali med glasovanjem. O takem predlogu se glasuje takoj.

3.   Tak predlog se sme podati le enkrat na vsaki stopnji postopka iz odstavkov 1 in 2.

4.   Vrnitev zadeve odboru ima za posledico prekinitev obravnave točke.

5.   Parlament lahko določi rok, v katerem odbor poroča o svojih sklepih.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov