Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
6 SKYRIUS : PAREIŠKIMAI DĖL DARBO TVARKOS IR PROCEDŪRINIAI PASIŪLYMAI

189 straipsnis : Diskusijų pabaiga

1.    Parlamento pirmininkui pasiūlius arba frakcijai arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančiam Parlamento narių skaičiui paprašius, diskusijos gali būti baigtos, nebaigus kalbėti visiems į kalbėtojų sąrašą įtrauktiems Parlamento nariams. Dėl šio pasiūlymo ar prašymo balsuojama nedelsiant.

2.   Jeigu pasiūlymas ar prašymas priimamas, kalbėti gali tik vienas kiekvienos diskusijose nedalyvavusios frakcijos narys.

3.   Pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje numatytoms kalboms, diskusijos baigiasi ir Parlamentas balsuoja dėl apsvarstyto klausimo, jeigu iš anksto nenumatyta balsuoti tam tikru metu.

4.   Jei pasiūlymas ar prašymas atmetamas, jį vėl tų pačių diskusijų metu pateikti gali tik Parlamento pirmininkas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika