Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 189 : Uzavretie rozpravy

1.   Rozprava sa môže na návrh predsedu alebo na žiadosť politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, uzavrieť pred vystúpením všetkých rečníkov zo zoznamu. O takomto návrhu alebo žiadosti sa hlasuje ihneď.

2.   Ak sa návrh alebo žiadosť prijme, môže za každú politickú skupinu, ktorá sa ešte nezapojila do tejto rozpravy, vystúpiť len jeden poslanec.

3.   Po vystúpeniach uvedených v odseku 2 sa rozprava uzavrie a Parlament hlasuje o veci, ktorá bola predmetom rozpravy, okrem prípadov, keď bol čas hlasovania vopred určený.

4.   Ak sa návrh alebo žiadosť zamietne, nemožno ich opätovne predložiť počas tej istej rozpravy, s výnimkou ich predloženia predsedom Parlamentu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia