Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 189 : Avslutande av debatt

1.   Kammaren får på förslag av talmannen eller på begäran av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet avsluta en debatt innan samtliga talare på talarlistan tilldelats ordet. Ett sådant förslag eller en sådan begäran ska genast gå till omröstning.

2.   Om förslaget godkänns eller begäran beviljas får endast en ledamot från varje politisk grupp som ännu inte haft ordet göra inlägg.

3.   Efter de inlägg som avses i punkt 2 ska debatten avslutas och kammaren övergå till omröstning om punkten i fråga, såvida det inte i förväg har fastställts en tidpunkt för omröstning.

4.   Ett förslag eller en begäran som förkastats respektive avslagits får endast läggas fram på nytt vid samma debatt av talmannen.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy