Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 190 : Verdaging van een debat of van een stemming (1)

1.   Bij het begin van een debat over een bepaald agendapunt kunnen een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken een motie tot verdaging van het debat tot een specifieke datum en een specifiek tijdstip indienen. Een dergelijke motie wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

Het voornemen om een motie tot verdaging in te dienen, wordt ten minste 24 uur op voorhand ter kennis gebracht van de Voorzitter. De Voorzitter brengt het Parlement daarvan onmiddellijk op de hoogte.

2.   Indien de motie wordt aangenomen, dan gaat het Parlement over tot het volgende agendapunt. Het verdaagde debat wordt hervat op de vastgestelde datum en het vastgestelde tijdstip.

3.   Indien de motie wordt verworpen, dan kan het tijdens dezelfde vergaderperiode niet nogmaals worden ingediend.

4.   Een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voor of tijdens een stemming een motie tot verdaging van de stemming indienen. Een dergelijke motie wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

(1) Artikel 190 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid