Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 7. : JAVNOST RADA PARLAMENTA

Članak 193. : Usvojeni tekstovi

1.   Tekstovi koje Parlament usvoji objavljuju se odmah nakon glasovanja. Zajedno sa zapisnicima odgovarajućih dnevnih sjednica daju se na uvid Parlamentu te se pohranjuju u njegov arhiv.

2.   Tekstove koje Parlament usvoji potrebno je pravno i jezično finalizirati, što je u nadležnosti predsjednika. Kad su tekstovi usvojeni na temelju dogovora između Parlamenta i Vijeća, obje institucije dorađuju tekst suglasno i usko surađujući.

3.   Kako bi se osigurala dosljednost i kvaliteta teksta u skladu s izraženom voljom Parlamenta, postupak utvrđen člankom 231. primjenjuje se kad su potrebne prilagodbe koje ne uključuju samo ispravke tiskarskih pogrešaka ili ispravke potrebne kako bi se osiguralo podudaranje svih jezičnih varijanti, njihova jezična točnost i terminološka dosljednost.

4.   Stajališta koja Parlament usvaja redovnim zakonodavnim postupkom imaju oblik pročišćenog teksta. Ako Parlament ne glasuje na temelju dogovora s Vijećem, u pročišćenom se tekstu navode svi prihvaćeni amandmani.

5.   Nakon finalizacije usvojene tekstove potpisuju predsjednik i glavni tajnik te se oni objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti