Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
7 SKYRIUS : PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

193 straipsnis : Priimti tekstai

1.   Priimtus tekstus Parlamentas skelbia iš karto po balsavimo. Jie pateikiami Parlamentui tuo pačiu metu, kaip ir atitinkamo plenarinio posėdžio protokolas, ir saugomi Parlamento archyvuose.

2.   Parlamento priimtus tekstus galutinai peržiūri teisininkai lingvistai, o už tai atsako Parlamento pirmininkas. Kai šie tekstai priimami vadovaujantis susitarimu, kurį pasiekė Parlamentas ir Taryba, minėtąją galutinę peržiūrą vykdo tos abi institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos ir pagal abipusį susitarimą.

3.   231 straipsnyje numatyta procedūra taikoma tada, kai, siekiant užtikrinti teksto nuoseklumą ir kokybę atsižvelgiant į Parlamento pareikštą valią, būtina atlikti pataisas, kuriomis norima daugiau nei ištaisyti spausdinimo klaidas ar padaryti pataisymus, kurių reikia, kad būtų suderinti tekstai visomis kalbomis, užtikrintas jų kalbinis taisyklingumas ir juose būtų vartojami nuoseklūs terminai.

4.   Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Parlamento priimtos pozicijos įgyja konsoliduoto teksto formą. Kai balsavimas Parlamente nesiremia su Taryba pasiektu susitarimu, konsoliduotame tekste išskiriami visi pakeitimai, kurie buvo priimti.

5.   Atlikus galutinę peržiūrą, priimtus tekstus pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, ir jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika