Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 203 : Podvýbory

1.   Podvýbory mohou být zřízeny podle článku 196. Stálý nebo zvláštní výbor rovněž může pro potřeby své práce a s předchozím svolením Konference předsedů jmenovat jeden nebo více podvýborů, přičemž zároveň určí v souladu s příslušnými ustanoveními článku 199 složení takových podvýborů, jakož i jejich působnost, která musí spadat do oblasti působnosti výboru, který jej zřídil. Podvýbory se ze své činnosti zodpovídají výboru, který je zřídil.

2.   Není-li v jednacím řádu stanoveno jinak, je postup jednání v podvýborech stejný jako ve výborech.

3.   Řádní členové podvýboru jsou voleni ze členů výboru, který jej zřídil.

4.   Náhradníkům je dovoleno účastnit se práce podvýborů za stejných podmínek jako u výborů.

5.   Předseda výboru, který podvýbor zřídil, může předsedům podvýborů umožnit, aby se účastnili práce koordinátorů nebo jim povolit předsedat rozpravám v tomto výboru o otázkách, kterými se daný podvýbor zabývá, pokud je tento postup předložen předsednictvu výboru k projednání a je schválen.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí