Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

203 straipsnis : Pakomitečiai

1.   Pakomitečiai gali būti sudaromi vadovaujantis 196 straipsniu. Nuolatinis arba specialusis komitetas darbo tikslais ir gavęs Pirmininkų sueigos išankstinį leidimą taip pat gali sudaryti vieną ar daugiau pakomitečių komitete. Vadovaudamasis atitinkamomis 199 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis jis nusprendžia dėl pakomitečių sudėties ir jų veiklos srities, kuri turi priklausyti pagrindinio komiteto veiklos sričiai. Pakomitečiai yra atskaitingi jų pagrindiniams komitetams.

2.   Nebent šiose taisyklėse būtų nustatyta kitaip, pakomitečiams taikoma ta pati procedūra kaip ir komitetams.

3.   Pakomitečio tikrieji nariai renkami iš pagrindinio komiteto narių.

4.   Pavaduojantys nariai dalyvauja pakomitečių darbe tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir komitetų darbe.

5.   Pagrindinio komiteto pirmininkas gali įtraukti pakomitečių pirmininkus į koordinatorių darbą arba leisti jiems pirmininkauti pagrindiniame komitete diskusijoms klausimais, kuriuos nagrinėja atitinkami pakomitečiai, su sąlyga, kad tokia procedūra būtų pateikta nagrinėti komiteto biurui ir komiteto biuras jai pritartų.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika