Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 205 : Udvalgskoordinatorer

1.   De politiske grupper kan udpege et af deres medlemmer i hvert udvalg som koordinator.

2.   Koordinatorerne i udvalget indkaldes om nødvendigt til møde af udvalgsformanden for at forberede de afgørelser, der skal træffes af udvalget, navnlig proceduremæssige afgørelser og afgørelser om udnævnelse af ordførere. Udvalget kan delegere beføjelsen til at træffe visse afgørelser til koordinatorerne, dog med undtagelse af afgørelser om vedtagelse af betænkninger, forslag til beslutning, udtalelser eller ændringsforslag.

Næstformændene kan opfordres til at deltage i udvalgskoordinatorernes møde i en rådgivende rolle.

Når der ikke kan opnås konsensus, må koordinatorerne kun handle med et flertal, der klart repræsenterer et stort flertal i udvalget, under hensyntagen til styrkeforholdet mellem de forskellige politiske grupper.

Formanden giver i udvalget meddelelse om alle koordinatorernes afgørelser og henstillinger, der betragtes som vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod dem. De skal behørigt nævnes i referatet af udvalgets møde.

Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 32 anførte betydning og kan derfor ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i koordinatorernes møder.

Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af oplysninger og tilstedeværelse af et medlem af løsgængernes sekretariat ved koordinatorernes møder.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik