Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 205 : Koordinatorji odborov

1.   Politične skupine lahko za koordinatorja imenujejo enega od svojih članov v vsakem odboru.

2.   Predsednik odbora po potrebi skliče njegove koordinatorje, da pripravijo odločitve, ki jih mora sprejeti odbor, zlasti odločitve glede postopka in imenovanja poročevalcev. Odbor lahko pooblastilo za sprejemanje nekaterih odločitev prenese na koordinatorje, z izjemo odločitev glede sprejemanja poročil, predlogov resolucij, mnenj ali predlogov sprememb.

Podpredsedniki so lahko povabljeni, da pri sejah koordinatorjev odbora sodelujejo v posvetovalni vlogi.

Če soglasja ni mogoče doseči, lahko koordinatorji glede na različno moč posameznih političnih skupin odločajo le z večino, ki jasno predstavlja veliko večino v odboru.

Predsednik odbora razglasi vse odločitve in priporočila koordinatorjev, ki štejejo za sprejete, če se jim ne nasprotuje. Ustrezno se navedejo v zapisniku seje odbora.

Samostojni poslanci niso politična skupina v smislu člena 32 in zato ne morejo imenovati koordinatorjev, ki so edini poslanci, ki se lahko udeležujejo sestankov koordinatorjev.

V vseh primerih je treba samostojnim poslancem zagotoviti pravico do dostopa do informacij v skladu z načelom nediskriminacije, tako da se zagotovi prenos informacij in prisotnost člana sekretariata samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov