Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 209 : Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

De volgende artikelen betreffende stemmingen, ordepunten en procedurele moties zijn van overeenkomstige toepassing op commissies: artikel 164 bis (Voorkoming van verstoring van procedures), artikel 168 bis (Drempels), artikel 169 (Indiening en presentatie van amendementen), artikel 170 (Ontvankelijkheid van amendementen), artikel 171 (Stemprocedure), artikel 174 (Volgorde van stemming over amendementen), artikel 176, lid 1 (Stemming in onderdelen), artikel 177 (Stemrecht), artikel 178 (Stemming), artikel 179 bis (Staking van stemmen), artikel 180, leden 3 en 4 (Hoofdelijke stemming), artikel 180 bis (Geheime stemming), artikel 181 (Gebruik van de elektronische steminstallatie), artikel 182 bis (Betwisting van de stemming), artikel 184 bis (Ordepunten), artikel 190 (Verdaging van een debat of van een stemming) en artikel 191 (Schorsing of sluiting van de vergadering).

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid