Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA X : VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

Článek 220 : Činnost veřejného ochránce práv

1.   Příslušný výbor prošetří případy nesprávného úředního postupu, o nichž jej informoval veřejný ochránce práv v souladu s čl. 3 odst. 6 a 7 rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom, a může poté rozhodnout, že vypracuje zprávu podle článku 52 jednacího řádu.

Příslušný výbor posoudí zprávu, kterou předkládá veřejný ochránce práv v souladu s čl. 3 odst. 8 rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom na konci každého výročního zasedání o výsledcích svých šetření. Příslušný výbor může předložit Parlamentu usnesení, pokud se domnívá, že Parlament by měl zaujmout stanovisko k některému z aspektů uvedené zprávy.

2.   Veřejný ochránce práv může rovněž informovat příslušný výbor, pokud o to tento výbor požádá, nebo z vlastního podnětu ve výboru vystoupit.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí