Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
SISÄLLYS
LISÄYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA X : OIKEUSASIAMIES

220 artikla : Oikeusasiamiehen toiminta

1.   Asiasta vastaava valiokunta tarkastelee hallinnollisia epäkohtia, joista oikeusasiamies on tiedottanut sille päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom 3 artiklan 6 ja 7 kohdan nojalla, ja voi laatia mietinnön työjärjestyksen 52 artiklan mukaisesti.

Asiasta vastaava valiokunta laatii mietinnön kertomuksesta, jonka oikeusasiamies on antanut tekemiensä tutkimusten tuloksista kunkin istuntokauden päättyessä, päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Asiasta vastaava valiokunta voi antaa parlamentille käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen, jos se katsoo, että parlamentin on otettava kantaa johonkin kertomuksen näkökohtaan.

2.   Oikeusasiamies voi antaa tietoja myös asiasta vastaavalle valiokunnalle tämän sitä pyytäessä tai saapua omasta aloitteestaan kuultavaksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö