Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL X : OMBUDSMAN

Riail 220 : Gníomhaíochtaí an Ombudsman

1.   Déanfaidh an coiste freagrach cásanna drochriaracháin ar chuir an tOmbudsman ar an eolas é fúthu de bhun Airteagal 3(6) agus (7) de Chinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom agus féadfaidh sé tuarascáil a tharraingt suas faoi Riail 52.

Déanfaidh an coiste freagrach an tuarascáil a chuirfidh an tOmbudsman isteach ag deireadh gach seisiúin bhliantúil maidir le torthaí a chuid nó a cuid fiosrúchán a scrúdú, i gcomhréir le hAirteagal 3(8) de Chinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom agus féadfaidh sé tairiscint i gcomhair rúin a thíolacadh don Pharlaimint má mheasann sé gur cheart don Pharlaimint seasamh a ghlacadh i ndáil le haon ghné den tuarascáil sin.

2.   Féadfaidh an tOmbudsman faisnéis a sholáthar don choiste freagrach freisin nuair a iarrann an coiste sin amhlaidh nó, féadfaidh an tOmbudsman éisteacht a fháil ón gcoiste sin, arna iarraidh sin ag an Ombudsman.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais