Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XIV : RÔZNE USTANOVENIA

Článok 228 : Symboly Únie

1.   Parlament uznáva a prijíma tieto symboly Únie:

-   vlajku, ktorá znázorňuje kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí;

-   hymnu, ktorá vychádza z Ódy na radosť z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena;

-   heslo „Zjednotení v rozmanitosti“.

2.   Parlament oslavuje Deň Európy 9. mája.

3.   Vlajka je vyvesená vo všetkých priestoroch Parlamentu a pri oficiálnych príležitostiach. Vlajka sa používa vo všetkých zasadacích miestnostiach Parlamentu.

4.   Hymna sa hrá pri otvorení každého ustanovujúceho rokovania a pri iných slávnostných rokovaniach, najmä pri privítaní hláv štátov alebo predsedov vlád alebo pri privítaní nových členov po rozšírení.

5.   Heslo sa uvádza na úradných dokumentoch Parlamentu.

6.   Predsedníctvo preskúma ďalšie využívanie symbolov v Parlamente. Predsedníctvo prijme podrobné ustanovenia na vykonávanie tohto článku.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia