Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
 DODATAK
 INDEKS
 NAPOMENA
 KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

SADRŽAJ
NasloviIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PriloziIIIIIIIVVVIVII

GLAVA I.: ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 1.: ZASTUPNICI U EUROPSKOM PARLAMENTU

Članak 1. : 
Europski parlament

Članak 2. : 
Nezavisnost mandata

Članak 3. : 
Provjera valjanosti mandata

Članak 4. : 
Trajanje mandata zastupnika

Članak 5. : 
Povlastice i imuniteti

Članak 6. : 
Ukidanje imuniteta

Članak 7. : 
Zaštita povlastica i imuniteta

Članak 8. : 
Hitno djelovanje predsjednika u svrhu potvrde imuniteta

Članak 9. : 
Postupci u vezi s imunitetom

Članak 10. : 
(Briše se.)

Članak 11. : 
Financijski interesi zastupnika i pravila ponašanja

Članak 12. : 
Unutarnje istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

Članak 13. : 
Promatrači
POGLAVLJE 2.: OBNAŠATELJI DUŽNOSTI U PARLAMENTU

Članak 14. : 
Privremeni predsjedatelj

Članak 15. : 
Kandidature i opće odredbe

Članak 16. : 
Izbor predsjednika – uvodni govor

Članak 17. : 
Izbor potpredsjednika

Članak 18. : 
Izbor kvestora

Članak 19. : 
Trajanje mandata obnašatelja dužnosti u Parlamentu

Članak 20. : 
Slobodna mjesta

Članak 21. : 
Prijevremeni prestanak mandata
POGLAVLJE 3.: TIJELA I DUŽNOSTI

Članak 22. : 
Dužnosti predsjednika

Članak 23. : 
Dužnosti potpredsjednika

Članak 24. : 
Sastav Predsjedništva

Članak 25. : 
Dužnosti Predsjedništva

Članak 26. : 
Sastav Konferencije predsjednika

Članak 27. : 
Dužnosti Konferencije predsjednika

Članak 28. : 
Dužnosti kvestora

Članak 29. : 
Konferencija predsjednika odbora

Članak 30. : 
Konferencija predsjednika izaslanstava

Članak 30.a : 
Nastavak obnašanja dužnosti tijekom održavanja izbora

Članak 31 : 
Javnost rada Predsjedništva i Konferencije predsjednika
POGLAVLJE 4.: KLUBOVI ZASTUPNIKA

Članak 32. : 
Osnivanje i raspuštanje klubova zastupnika

Članak 33. : 
Aktivnosti i pravni položaj klubova zastupnika

Članak 34. : 
Međuklubovi

Članak 35. : 
Nezavisni zastupnici

Članak 36. : 
Raspodjela mjesta u vijećnici

GLAVA II.: ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 1.: ZAKONODAVNI POSTUPCI – OPĆE ODREDBE

Članak 37. : 
Godišnje planiranje programa

Članak 38. : 
Poštovanje temeljnih prava

Članak 39. : 
Provjera pravne osnove

Članak 40. : 
Delegiranje zakonodavnih ovlasti i dodjela provedbenih ovlasti

Članak 41. : 
Provjera financijske usklađenosti

Članak 42. : 
Provjera poštovanja načela supsidijarnosti i proporcionalnosti

Članak 43. : 
Pristup dokumentima i davanje informacija Parlamentu

Članak 44. : 
Predstavljanje Parlamenta na sjednicama Vijeća

Članak 45. : 
Pravo Parlamenta da podnosi prijedloge

Članak 46. : 
Zahtjevi za podnošenje prijedloga upućeni Komisiji

Članak 47. : 
Razmatranje pravno obvezujućih akata

Članak 47.a : 
Ubrzavanje zakonodavnih postupaka

Članak 48. : 
Zakonodavni postupci u vezi s inicijativama institucija koje nisu Komisija ili s inicijativama država članica
POGLAVLJE 2.: POSTUPAK U ODBORU

Članak 49. : 
Zakonodavna izvješća

Članak 50. : 
Pojednostavljeni postupak

Članak 51. : 
Nezakonodavna izvješća

Članak 52. : 
Izvješća o vlastitoj inicijativi

Članak 52.a : 
Izrada izvješća

Članak 53. : 
Mišljenja odbora

Članak 54. : 
Postupak u pridruženom odboru

Članak 55. : 
Postupak u zajedničkom odboru

Članak 56. : 
(Briše se.)
POGLAVLJE 3.: REDOVNI ZAKONODAVNI POSTUPAK
ODJELJAK 1. - PRVO ČITANJE

Članak 57. : 
(Briše se.)

Članak 58. : 
(Briše se.)

Članak 59. : 
Glasovanje u Parlamentu – prvo čitanje

Članak 59.a : 
Vraćanje nadležnom odboru

Članak 60. : 
(Briše se.)

Članak 61. : 
(Briše se.)

Članak 62. : 
(Briše se.)

Članak 63. : 
Ponovno upućivanje Parlamentu

Članak 63.a : 
Sporazum u prvom čitanju
ODJELJAK 2. - DRUGO ČITANJE

Članak 64. : 
Dostavljanje stajališta Vijeća

Članak 65. : 
Produljenje rokova

Članak 66. : 
Postupak u nadležnom odboru

Članak 67. : 
Podnošenje Parlamentu

Članak 67.a : 
Glasovanje u Parlamentu – drugo čitanje

Članak 68. : 
(Briše se.)

Članak 69. : 
Dopuštenost amandmana na stajalište Vijeća

Članak 69.a : 
Sporazum u drugom čitanju
ODJELJAK 3. - MEĐUINSTITUCIJSKI PREGOVORI TIJEKOM REDOVNOG ZAKONODAVNOG POSTUPKA

Članak 69.b : 
Opće odredbe

Članak 69.c : 
Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu

Članak 69.d : 
Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću

Članak 69.e : 
Pregovori prije drugog čitanja u Parlamentu

Članak 69.f : 
Vođenje pregovora
ODJELJAK 4. - MIRENJE I TREĆE ČITANJE

Članak 69.g : 
Produljenje rokova

Članak 70. : 
Sazivanje Odbora za mirenje

Članak 71. : 
Izaslanstvo u Odboru za mirenje

Članak 72. : 
Zajednički tekst
ODJELJAK 5. - ZAKLJUČENJE POSTUPKA

Članak 73. : 
(Briše se.)

Članak 74. : 
(Briše se.)

Članak 75. : 
(Briše se.)

Članak 76. : 
(Briše se.)

Članak 77. : 
(Briše se.)

Članak 78. : 
Potpisivanje i objavljivanje donesenih akata
POGLAVLJE 4.: POSEBNE ODREDBE ZA POSTUPAK SAVJETOVANJA

Članak 78.a : 
Izmijenjeni prijedlog pravno obvezujućeg akta

Rule 78.b : 
Stajalište Komisije o amandmanima

Članak 78.c : 
Glasovanje u Parlamentu

Članak 78.d : 
Daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta

Članak 78.e : 
Ponovno upućivanje Parlamentu
POGLAVLJE 5.: USTAVNA PITANJA

Članak 79. : 
Redovna revizija Ugovora

Članak 80. : 
Pojednostavljena revizija Ugovora

Članak 81. : 
Ugovori o pristupanju

Članak 82. : 
Istupanje iz Unije

Članak 83. : 
Kršenje temeljnih načela i vrijednosti od strane države članice

Članak 84. : 
Sastav Parlamenta

Članak 85. : 
Pojačana suradnja između država članica
POGLAVLJE 6.: PRORAČUNSKI POSTUPCI

Članak 86. : 
Višegodišnji financijski okvir

Članak 86.a : 
Godišnji proračunski postupak

Članak 87. : 
(Briše se.)

Članak 88. : 
Stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna

Članak 89. : 
(Briše se.)

Članak 90. : 
Mirenje u proračunskom postupku

Članak 91. : 
Konačno donošenje proračuna

Članak 92. : 
Sustav privremenih dvanaestina

Članak 92.a : 
Izvršenje proračuna

Članak 93. : 
Davanje razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna

Članak 94. : 
Drugi postupci davanja razrješnice

Članak 94.a : 
Međuinstitucijska suradnja

Članak 95. : 
(Briše se.)
POGLAVLJE 7.: UNUTARNJI PRORAČUNSKI POSTUPCI

Članak 96. : 
Projekcija proračuna Parlamenta

Članak 97. : 
Postupak pri sastavljanju nacrta projekcije proračuna Parlamenta

Članak 98. : 
Ovlast preuzimanja obveza i podmirivanja rashoda, odobravanja financijskih izvještaja i davanja razrješnice
POGLAVLJE 8.: POSTUPAK SUGLASNOSTI

Članak 99. : 
Postupak suglasnosti
POGLAVLJE 9.: DRUGI POSTUPCI

Članak 100. : 
Postupak davanja mišljenja o odstupanjima od uvođenja eura

Članak 101. : 
Postupci koji se odnose na socijalni dijalog

Članak 102. : 
Postupci nadzora predviđenih dobrovoljnih sporazuma

Članak 103. : 
Kodifikacija

Članak 104. : 
Preinake
POGLAVLJE 10.: DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

Članak 105. : 
Delegirani akti

Članak 106. : 
Provedbeni akti i mjere

Članak 107. : 
Razmatranje u skladu s postupkom s pridruženim odborima ili postupkom sa zajedničkim odborima

GLAVA III.: VANJSKI ODNOSI
POGLAVLJE 1.: MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Članak 108. : 
Međunarodni sporazumi

Članak 109. : 
Privremene primjene ili odgode primjene međunarodnih sporazuma ili utvrđivanja stajališta Unije u tijelu osnovanom međunarodnim sporazumom
POGLAVLJE 2.: VANJSKO ZASTUPANJE UNIJE I ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Članak 110. : 
Posebni predstavnici

Članak 111. : 
Međunarodno zastupanje

Članak 112. : 
(Briše se.)
POGLAVLJE 3.: PREPORUKE O VANJSKOM DJELOVANJU UNIJE

Članak 113. : 
Preporuke o vanjskim politikama Europske unije

Članak 113.a : 
Savjetovanje s Parlamentom i izvještavanje Parlamenta u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike

Članak 114. : 
Kršenje ljudskih prava

GLAVA IV.: TRANSPARENTNOST RADA

Članak 115. : 
Transparentnost aktivnosti Parlamenta

Članak 116. : 
Javni pristup dokumentima

Članak 116.a : 
Pristup Parlamentu

GLAVA V.: ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 1.: IMENOVANJA

Članak 117. : 
Izbor predsjednika Komisije

Članak 118. : 
Izbor Komisije

Članak 118.a : 
Višegodišnje planiranje programa

Članak 119. : 
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji

Članak 120. : 
Imenovanje sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije

Članak 121. : 
Imenovanje članova Revizorskog suda

Članak 122. : 
Imenovanje članova izvršnog odbora Europske središnje banke

Članak 122.a : 
Imenovanja u tijela za gospodarsko upravljanje
POGLAVLJE 2.: IZJAVE

Članak 123. : 
Izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća

Članak 124. : 
Objašnjenja odluka Komisije

Članak 125. : 
Izjave Revizorskog suda

Članak 126. : 
Izjave Europske središnje banke

Članak 127. : 
(Briše se.)
POGLAVLJE 3.: PARLAMENTARNA PITANJA

Članak 128. : 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

Članak 129. : 

Članak 130. : 
Pitanja za pisani odgovor

Članak 130.a : 
Kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor

Članak 130.b : 
Dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom

Članak 131. : 
Pitanja za pisani odgovor upućena Europskoj središnjoj banci

Članak 131.a : 
Pitanja za pisani odgovor u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom
POGLAVLJE 4.: IZVJEŠĆA DRUGIH INSTITUCIJA I TIJELA

Članak 132. : 
Godišnja i ostala izvješća drugih institucija ili tijela
POGLAVLJE 5.: REZOLUCIJE I PREPORUKE

Članak 133. : 
Prijedlozi rezolucija

Članak 134. : 
(Briše se.)

Članak 135. : 
Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava

Članak 136. : 
(Briše se.)
POGLAVLJE 6.: SAVJETOVANJE S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

Članak 137. : 
Savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom

Članak 138. : 
Savjetovanje s Odborom regija

Članak 139. : 
Zahtjevi upućeni europskim agencijama
POGLAVLJE 7.: MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI

Članak 140. : 
Međuinstitucijski sporazumi
POGLAVLJE 8.: UPUĆIVANJA NA SUD EUROPSKE UNIJE

Članak 141. : 
Postupak pred Sudom Europske unije

GLAVA VI.: ODNOSI S NACIONALNIM PARLAMENTIMA

Članak 142. : 
Razmjena informacija, kontakti i uzajamno ustupanje prostora i opreme

Članak 143. : 
Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije (COSAC)

Članak 144. : 
Konferencija parlamenata

GLAVA VII.: ZASJEDANJA
POGLAVLJE 1.: ZASJEDANJA PARLAMENTA

Članak 145. : 
Parlamentarni saziv, zasjedanja, sjednice, dnevne sjednice

Članak 146. : 
Sazivanje Parlamenta

Članak 147. : 
Mjesto održavanja sjednica

Članak 148. : 
Nazočnost zastupnika na dnevnim sjednicama
POGLAVLJE 2.: PLAN RADA PARLAMENTA

Članak 149. : 
Prijedlog dnevnog reda

Članak 149.a : 
Usvajanje i izmjena dnevnog reda

Članak 150. : 
Postupak na plenarnoj sjednici bez amandmana i rasprave

Članak 151. : 
Kratko predstavljanje

Članak 152. : 
(Briše se.)

Članak 153. : 
Izvanredna rasprava

Članak 153.a : 
Tematska rasprava na zahtjev kluba zastupnika

Članak 154. : 
Hitni postupak

Članak 155. : 
Zajednička rasprava

Članak 156. : 
Rokovi
POGLAVLJE 3.: OPĆA PRAVILA O ODVIJANJU SJEDNICA

Članak 157. : 
Pristup vijećnici

Članak 158. : 
Jezici

Članak 159. : 
Prijelazna odredba

Članak 160. : 
Distribucija dokumenata

Članak 161. : 
Elektroničko postupanje s dokumentima

Članak 162. : 
Raspodjela vremena za izlaganje i popis govornika

Članak 163. : 
Jednominutni govori

Članak 164. : 
Osobne izjave

Članak 164.a : 
Sprečavanje ometanja
POGLAVLJE 4.: MJERE U SLUČAJU NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA PONAŠANJA ZASTUPNIKA

Članak 165. : 
Trenutačne mjere

Članak 166. : 
Sankcije

Članak 167. : 
Unutarnji žalbeni postupak
POGLAVLJE 5.: KVORUM I GLASOVANJE

Članak 168. : 
Kvorum

Članak 168.a : 
Pragovi

Članak 169. : 
Podnošenje i obrazlaganje amandmana

Članak 170. : 
Dopuštenost amandmana

Članak 171. : 
Postupak glasovanja

Članak 172. : 
(Briše se.)

Članak 173. : 
(Briše se.)

Članak 174. : 
Redoslijed glasovanja o amandmanima

Članak 175. : 
Odabir u odboru amandmana za plenarnu sjednicu

Članak 176. : 
Glasovanje po dijelovima

Članak 177. : 
Pravo glasa

Članak 178. : 
Glasovanje

Članak 179. : 
Konačno glasovanje

Članak 179.a : 
Izjednačen broj glasova

Članak 180. : 
Poimenično glasovanje

Članak 180.a : 
Tajno glasovanje

Članak 181. : 
Upotreba sustava elektroničkog glasovanja

Članak 182. : 
(Briše se.)

Članak 182.a : 
Sporovi oko glasovanja

Članak 183. : 
Obrazloženja glasovanja

Članak 184. : 
(Briše se.)
POGLAVLJE 6.: PITANJA O PRIDRŽAVANJU POSLOVNIKA I POSTUPOVNI PRIJEDLOZI

Članak 184.a : 
Pitanja o pridržavanju Poslovnika

Članak 185. : 
Postupovni prijedlozi

Članak 186. : 
(Briše se.)

Članak 187. : 
Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim

Članak 188. : 
Vraćanje predmeta odboru

Članak 189. : 
Zaključenje rasprave

Članak 190. : 
Odgoda rasprave ili glasovanja

Članak 191. : 
Prekid ili zaključenje dnevne sjednice
POGLAVLJE 7.: JAVNOST RADA PARLAMENTA

Članak 192. : 
Zapisnik

Članak 193. : 
Usvojeni tekstovi

Članak 194. : 
Doslovno izvješće

Članak 195. : 
Audiovizualna snimka sjednice

GLAVA VIII.: ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1.:

Članak 196. : 
Osnivanje stalnih odbora

Članak 197. : 
Posebni odbori

Članak 198. : 
Istražni odbori

Članak 199. : 
Sastav odbora

Članak 200. : 
Zamjenici

Članak 201. : 
Dužnosti odbora

Članak 201.a : 
Pitanja nadležnosti

Članak 202. : 
(Briše se.)

Članak 203. : 
Pododbori

Članak 204. : 
Predsjedništvo odbora

Članak 205. : 
Koordinatori odbora

Članak 205.a : 
Izvjestitelji u sjeni

Članak 206. : 
Sjednice odbora

Članak 207. : 
Zapisnik sa sjednice odbora

Članak 208. : 
Glasovanje u odboru

Članak 209. : 
Odredbe u vezi s plenarnim sjednicama koje se primjenjuju na odbore

Članak 210. : 
Vrijeme za pitanja u odboru

Članak 210.a : 
Postupak za rad odbora s povjerljivim informacijama koje je Parlament zaprimio

Članak 211. : 
Javna saslušanja o inicijativama građana
POGLAVLJE 2.: MEĐUPARLAMENTARNA IZASLANSTVA

Članak 212. : 
 Osnivanje i dužnosti međuparlamentarnih izaslanstava

Članak 213. : 
(Briše se.)

Članak 214. : 
Zajednički parlamentarni odbori

Članak 214.a : 
Suradnja s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe

GLAVA IX.: PREDSTAVKE

Članak 215. : 
Pravo na predstavke

Članak 216. : 
Razmatranje predstavki

Članak 216.a : 
Posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica

Članak 217. : 
Obavijest o predstavkama

Članak 218. : 
Inicijativa građana

GLAVA X.: EUROPSKI OMBUDSMAN

Članak 219. : 
Izbor Europskog ombudsmana

Članak 220. : 
Djelokrug rada Europskog ombudsmana

Članak 221. : 
Razrješenje Europskog ombudsmana

GLAVA XI.: GLAVNO TAJNIŠTVO PARLAMENTA

Članak 222. : 
Glavno tajništvo Parlamenta

GLAVA XII.: OVLASTI U VEZI S POLITIČKIM STRANKAMA NA EUROPSKOJ RAZINI

Članak 223. : 
(Briše se.)

Članak 223.a : 
Ovlasti u vezi s europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama

Članak 224. : 
Ovlasti Predsjedništva (Briše se.)

Članak 225. : 
Ovlasti nadležnog odbora i Parlamenta na plenarnoj sjednici (Briše se.)

GLAVA XIII.: PRIMJENA I IZMJENE POSLOVNIKA

Članak 226. : 
Primjena Poslovnika

Članak 227. : 
Izmjene Poslovnika

GLAVA XIV.: RAZNO

Članak 228. : 
Simboli Unije

Članak 229. : 
Nedovršeni poslovi

Članak 230. : 
(Briše se.)

Članak 231. : 
Ispravci

PRILOG I.
KODEKS PONAŠANJA ZASTUPNIKA U EUROPSKOM PARLAMENTU U VEZI S FINANCIJSKIM INTERESIMA I SUKOBOM INTERESA

PRILOG II.
KRITERIJI U VEZI S PITANJIMA ZA PISANI ODGOVOR U SKLADU S ČLANCIMA 130., 130.A, 130.B, 131. i 131.A..

PRILOG III.
SMJERNICE I OPĆA NAČELA ZA ODABIR TEMA KOJE SE UVRŠTAVAJU U DNEVNI RED RASPRAVE O SLUČAJEVIMA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATSKIH NAČELA I VLADAVINE PRAVA, PREDVIĐENI ČLANKOM 135.

PRILOG IV.
POSTUPAK RAZMATRANJA I DONOŠENJA ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE

PRILOG V.
OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA

I. : 
Odbor za vanjske poslove

II. : 
Odbor za razvoj

III. : 
Odbor za međunarodnu trgovinu

IV. : 
Odbor za proračune

V. : 
Odbor za proračunski nadzor

VI. : 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

VII. : 
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

VIII. : 
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

IX. : 
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

X. : 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

XI. : 
Odbor za promet i turizam

XII. : 
Odbor za regionalni razvoj

XIII. : 
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

XIV. : 
Odbor za ribarstvo

XV. : 
Odbor za kulturu i obrazovanje

XVI. : 
Odbor za pravna pitanja

XVII. : 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

XVIII. : 
Odbor za ustavna pitanja

XIX. : 
Odbor za prava žena i jednakost spolova

XX. : 
Odbor za predstavke

PRILOG VI.
ODOBRENJE KOMISIJE I NADZOR OBVEZA PREUZETIH TIJEKOM SASLUŠANJA

PRILOG VII.
ZAHTJEVI ZA IZRADU AKATA KOJI SE DONOSE U SKLADU S REDOVNIM ZAKONODAVNIM POSTUPKOM
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti