Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 8-a - iulie 2018
EPUB 191kPDF 1121k
SusCUPRINS
 APENDICE
 INDICE ANALITIC
 ÎN ATENŢIA CITITORILOR
 COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

CUPRINS
TitluriIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
AnexeIIIIIIIVVVIVII

TITLUL I: DEPUTAŢI, ORGANE ALE PARLAMENTULUI ŞI GRUPURI POLITICE
SusÎnainte
CAPITOLUL 1: DEPUTAŢI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 1 : 
Parlamentul European

Articolul 2 : 
Independența mandatului

Articolul 3 : 
Verificarea prerogativelor

Articolul 4 : 
Durata mandatului parlamentar

Articolul 5 : 
Privilegii și imunități

Articolul 6 : 
Ridicarea imunității

Articolul 7 : 
Apărarea privilegiilor și imunităților

Articolul 8 : 
Acțiunea de urgență a Președintelui pentru susținerea imunității

Articolul 9 : 
Proceduri privind imunitatea

Articolul 10 : 
(eliminat)

Articolul 11 : 
Interesele financiare ale deputaților și regulile de conduită

Articolul 12 : 
Investigații interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Articolul 13 : 
Observatori
CAPITOLUL 2: MANDATE

Articolul 14 : 
Președintele provizoriu

Articolul 15 : 
Candidaturi și dispoziții generale

Articolul 16 : 
Alegerea Președintelui – Discursul inaugural

Articolul 17 : 
Alegerea vicepreședinților

Articolul 18 : 
Alegerea chestorilor

Articolul 19 : 
Durata mandatelor

Articolul 20 : 
Locuri vacante

Articolul 21 : 
Încetarea exercitării funcţiilor înainte de termen
CAPITOLUL 3: ORGANE ŞI FUNCŢII

Articolul 22 : 
Funcțiile Președintelui

Articolul 23 : 
Funcțiile vicepreședinților

Articolul 24 : 
Componenţa Biroului

Articolul 25 : 
Funcțiile Biroului

Articolul 26 : 
Componența Conferinței președinților

Articolul 27 : 
Funcțiile Conferinței președinților

Articolul 28 : 
Funcțiile chestorilor

Articolul 29 : 
Conferința președinților de comisie

Articolul 30 : 
Conferința președinților de delegație

Articolul 30a : 
Continuitatea funcțiilor în perioada alegerilor

Articolul 31 : 
Accesul publicului la deciziile Biroului și ale Conferinței președinților
CAPITOLUL 4: GRUPURI POLITICE

Articolul 32 : 
Constituirea și dizolvarea grupurilor politice

Articolul 33 : 
Activitățile și situația juridică ale grupurilor politice

Articolul 34 : 
Intergrupurile

Articolul 35 : 
Deputaţii neafiliaţi

Articolul 36 : 
Repartizarea locurilor în sala de şedinţe

TITLUL II: PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE, DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ȘI DE ALT TIP
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: PROCEDURI LEGISLATIVE ─ DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 37 : 
Programarea anuală

Articolul 38 : 
Respectarea drepturilor fundamentale

Articolul 39 : 
Verificarea temeiului juridic

Articolul 40 : 
Delegarea competențelor legislative și conferirea competențelor de executare

Articolul 41 : 
Verificarea compatibilității financiare

Articolul 42 : 
Examinarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității

Articolul 43 : 
Informarea şi accesul Parlamentului la documente

Articolul 44 : 
Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului

Articolul 45 : 
Dreptul Parlamentului de a prezenta propuneri

Articolul 46 : 
Cereri adresate Comisiei în vederea prezentării de către aceasta a unor propuneri

Articolul 47 : 
Examinarea actelor obligatorii din punct de vedere juridic

Articolul 47a : 
Accelerarea procedurilor legislative

Articolul 48 : 
Procedurile legislative privind inițiativele prezentate de alte instituții decât Comisia sau de state membre
CAPITOLUL 2: PROCEDURI ÎN CADRUL COMISIEI

Articolul 49 : 
Rapoarte legislative

Articolul 50 : 
Procedura simplificată

Articolul 51 : 
Rapoarte fără caracter legislativ

Articolul 52 : 
Rapoarte din proprie inițiativă

Articolul 52a : 
Modalități de elaborare a rapoartelor

Articolul 53 : 
Avizele comisiilor

Articolul 54 : 
Procedura comisiilor asociate

Articolul 55 : 
Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Articolul 56 : 
(eliminat)
CAPITOLUL 3: PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ
SECȚIUNEA 1 - PRIMA LECTURĂ

Articolul 57 : 
(eliminat)

Articolul 58 : 
(eliminat)

Articolul 59 : 
Votul în Parlament – prima lectură

Articolul 59a : 
Retrimiterea la comisia competentă

Articolul 60 : 
(eliminat)

Articolul 61 : 
(eliminat)

Articolul 62 : 
(eliminat)

Articolul 63 : 
Sesizarea repetată a Parlamentului

Articolul 63a : 
Acordul în primă lectură
SECȚIUNEA 2 - A DOUA LECTURĂ

Articolul 64 : 
Transmiterea poziției Consiliului

Articolul 65 : 
Prelungirea termenelor

Articolul 66 : 
Procedura de examinare în cadrul comisiei competente

Articolul 67 : 
Prezentarea în Parlament

Articolul 67a : 
Votul în Parlament – a doua lectură

Articolul 68 : 
(eliminat)

Articolul 69 : 
Admisibilitatea amendamentelor la poziția Consiliului

Articolul 69a : 
Acordul în a doua lectură
SECȚIUNEA 3 - NEGOCIERILE INTERINSTITUȚIONALE DIN CADRUL PROCEDURII LEGISLATIVE ORDINARE

Articolul 69b : 
Dispoziții generale

Articolul 69c : 
Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului

Articolul 69d : 
Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului

Articolul 69e : 
Negocieri înaintea celei de-a doua lecturi a Parlamentului

Articolul 69f : 
Desfășurarea negocierilor
SECȚIUNEA 4 - CONCILIERE ȘI A TREIA LECTURĂ

Articolul 69g : 
Prelungirea termenelor

Articolul 70 : 
Convocarea comitetului de conciliere

Articolul 71 : 
Delegația la comitetul de conciliere

Articolul 72 : 
Proiectul comun
SECȚIUNEA 5 - ÎNCHEIEREA PROCEDURII

Articolul 73 : 
(eliminat)

Articolul 74 : 
(eliminat)

Articolul 75 : 
(eliminat)

Articolul 76 : 
(eliminat)

Articolul 77 : 
(eliminat)

Articolul 78 : 
Semnarea și publicarea actelor adoptate
CAPITOLUL 4: DISPOZIȚII SPECIFICE PROCEDURII DE CONSULTARE

Articolul 78a : 
Modificarea unei propuneri de act obligatoriu din punct de vedere juridic

Articolul 78b : 
Poziția Comisiei privind amendamentele

Articolul 78c : 
Votul în Parlament

Articolul 78d : 
Urmărirea poziției Parlamentului

Articolul 78e : 
Sesizarea repetată a Parlamentului
CAPITOLUL 5: ASPECTE CONSTITUȚIONALE

Articolul 79 : 
Revizuirea ordinară a tratatelor

Articolul 80 : 
Revizuirea simplificată a tratatelor

Articolul 81 : 
Tratate de aderare

Articolul 82 : 
Retragerea din Uniune

Articolul 83 : 
Încălcarea principiilor și valorilor fundamentale de către un stat membru

Articolul 84 : 
Componența Parlamentului

Articolul 85 : 
Cooperarea consolidată dintre statele membre
CAPITOLUL 6: PROCEDURI BUGETARE

Articolul 86 : 
Cadrul financiar multianual

Articolul 86a : 
Procedura bugetară anuală

Articolul 87 : 
(eliminat)

Articolul 88 : 
Poziția Parlamentului privind proiectul de buget

Articolul 89 : 
(eliminat)

Articolul 90 : 
Concilierea bugetară

Articolul 91 : 
Adoptarea definitivă a bugetului

Articolul 92 : 
 Regimul douăsprezecimilor provizorii

Articolul 92a : 
Execuția bugetară

Articolul 93 : 
Descărcarea de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară

Articolul 94 : 
Alte proceduri de descărcare de gestiune

Articolul 94a : 
Cooperarea interinstituțională

Articolul 95 : 
(eliminat)
CAPITOLUL 7: PROCEDURI BUGETARE INTERNE

Articolul 96 : 
Estimarea bugetului Parlamentului

Articolul 97 : 
Procedura care se aplică pentru întocmirea estimării bugetului Parlamentului

Articolul 98 : 
Competențele în domeniul angajării și lichidării cheltuielilor, al aprobării conturilor și al descărcării de gestiune
CAPITOLUL 8: PROCEDURA DE APROBARE

Articolul 99 : 
Procedura de aprobare
CAPITOLUL 9: ALTE PROCEDURI

Articolul 100 : 
Procedura de emitere a avizelor privind derogările de la adoptarea euro

Articolul 101 : 
Proceduri privind dialogul social

Articolul 102 : 
Proceduri privind examinarea acordurilor voluntare preconizate

Articolul 103 : 
Codificarea

Articolul 104 : 
Reformarea
CAPITOLUL 10: ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 105 : 
Acte delegate

Articolul 106 : 
Acte și măsuri de punere în aplicare

Articolul 107 : 
Examinarea în cadrul procedurii comisiilor asociate sau a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor

TITLUL III: RELAȚII EXTERNE
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: ACORDURI INTERNAŢIONALE

Articolul 108 : 
Acorduri internaționale

Articolul 109 : 
Aplicarea provizorie sau suspendarea aplicării acordurilor internaționale sau stabilirea poziției Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord internațional
CAPITOLUL 2: REPREZENTAREA EXTERNĂ A UNIUNII ŞI POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

Articolul 110 : 
Reprezentanți speciali

Articolul 111 : 
Reprezentarea internațională

Articolul112 : 
(eliminat)
CAPITOLUL 3: RECOMANDĂRI PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII

Articolul 113 : 
Recomandări privind politicile externe ale Uniunii

Articolul 113a : 
Consultarea și informarea Parlamentului în cadrul politicii externe și de securitate comune

Articolul 114 : 
Încălcarea drepturilor omului

TITLUL IV: TRANSPARENŢA LUCRĂRILOR
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 115 : 
Transparența activităților Parlamentului

Articolul 116 : 
Accesul public la documente

Articolul 116a : 
Accesul în Parlament

TITLUL V: RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: NUMIRI

Articolul 117 : 
Alegerea Președintelui Comisiei

Articolul 118 : 
Alegerea Comisiei

Articolul 118a : 
Programarea multianuală

Articolul 119 : 
Moțiunea de cenzură împotriva Comisiei

Articolul 120 : 
Numirea judecătorilor și avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 121 : 
Numirea membrilor Curții de Conturi

Articolul 122 : 
Numirea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Articolul 122a : 
Numiri în organismele de guvernanță economică
CAPITOLUL 2: DECLARAŢII

Articolul 123 : 
Declarațiile Comisiei, ale Consiliului și ale Consiliului European

Articolul 124 : 
Explicarea deciziilor Comisiei

Articolul 125 : 
Declarațiile Curții de Conturi

Articolul 126 : 
Declarațiile Băncii Centrale Europene

Articolul 127 : 
(eliminat)
CAPITOLUL 3: ÎNTREBĂRI PARLAMENTARE

Articolul 128 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Articolul 129 : 
Timpul afectat întrebărilor

Articolul 130 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris

Articolul 130a : 
Interpelări minore cu solicitare de răspuns scris

Articolul 130b : 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere

Articolul 131 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate Băncii Centrale Europene

Articolul 131a : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție
CAPITOLUL 4: RAPOARTE ALE ALTOR INSTITUȚII ȘI ORGANISME

Articolul 132 : 
Rapoarte anuale și alte rapoarte ale altor instituții sau organisme
CAPITOLUL 5: REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 133 : 
Propuneri de rezoluție

Articolul 134 : 
(eliminat)

Articolul 135 : 
Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept

Articolul 136 : 
(eliminat)
CAPITOLUL 6: CONSULTAREA ALTOR INSTITUȚII ȘI ORGANISME

Articolul 137 : 
Consultarea Comitetului Economic și Social European

Articolul 138 : 
Consultarea Comitetului Regiunilor

Articolul 139 : 
Cereri adresate agenţiilor europene
CAPITOLUL 7: ACORDURI INTERINSTITUŢIONALE

Articolul 140 : 
Acorduri interinstituționale
CAPITOLUL 8: SESIZAREA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

Articolul 141 : 
Proceduri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

TITLUL VI: RELAŢIILE CU PARLAMENTELE NAŢIONALE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 142 : 
Schimbul de informaţii, contacte şi facilităţi reciproce

Articolul 143 : 
Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC)

Articolul 144 : 
Conferinţe ale parlamentelor

TITLUL VII: SESIUNI
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: SESIUNILE PARLAMENTULUI

Articolul 145 : 
Legislaturi, sesiuni, perioade de sesiune, şedinţe

Articolul 146 : 
Convocarea Parlamentului

Articolul 147 : 
Locul de desfăşurare a şedinţelor şi a reuniunilor

Articolul 148 : 
Participarea la ședințe
CAPITOLUL 2: ORDINEA LUCRĂRILOR PARLAMENTULUI

Articolul 149 : 
Proiectul de ordine de zi

Articolul 149a : 
Adoptarea și modificarea ordinii de zi

Articolul 150 : 
Procedura în plen fără amendamente și dezbateri

Articolul 151 : 
Prezentare succintă

Articolul 152 : 
(eliminat)

Articolul 153 : 
Dezbatere extraordinară

Articolul 153a : 
Dezbatere tematică solicitată de un grup politic

Articolul 154 : 
Procedura de urgență

Articolul 155 : 
Dezbatere în comun

Articolul 156 : 
Termene
CAPITOLUL 3: REGULI GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Articolul 157 : 
Accesul în sala de ședințe

Articolul 158 : 
Regimul lingvistic

Articolul 159 : 
Dispoziție tranzitorie

Articolul 160 : 
Distribuirea documentelor

Articolul 161 : 
Prelucrarea electronică a documentelor

Articolul 162 : 
Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și lista vorbitorilor

Articolul 163 : 
Intervenţii cu durata de un minut

Articolul 164 : 
Intervenţii pentru chestiuni de ordin personal

Articolul 164a : 
Prevenirea manevrelor dilatorii
CAPITOLUL 4: MĂSURI ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR DE CONDUITĂ APLICABILE DEPUTAŢILOR

Articolul 165 : 
Măsuri imediate

Articolul 166 : 
Sancțiuni

Articolul 167 : 
Căi de atac interne
CAPITOLUL 5: CVORUM, AMENDAMENTE ȘI VOT

Articolul 168 : 
Cvorumul

Articolul 168a : 
Praguri

Articolul 169 : 
Depunerea și prezentarea amendamentelor

Articolul 170 : 
Admisibilitatea amendamentelor

Articolul 171 : 
Procedura de vot

Articolul 172 : 
(eliminat)

Articolul 173 : 
(eliminat)

Articolul 174 : 
Ordinea de votare a amendamentelor

Articolul 175 : 
Filtrarea de către comisii a amendamentelor depuse în plen

Articolul 176 : 
Votul pe părți

Articolul 177 : 
Dreptul de vot

Articolul 178 : 
Votul

Articolul 179 : 
Votul final

Articolul 179a : 
Egalitatea de voturi

Articolul 180 : 
Votul prin apel nominal

Articolul 180a : 
Votul secret

Articolul 181 : 
Folosirea sistemului electronic de votare

Articolul 182 : 
(eliminat)

Articolul 182a : 
Contestarea votului

Articolul 183 : 
Explicații privind votul

Articolul 184 : 
(eliminat)
CAPITOLUL 6: SOLICITĂRI DE RESPECTARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ ȘI INTERVENȚII PRIVIND PROCEDURA

Articolul 184a : 
Solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură

Articolul 185 : 
Moțiuni de procedură

Articolul 186 : 
(eliminat)

Articolul 187 : 
Moțiunea de inadmisibilitate

Articolul 188 : 
Retrimiterea la comisie

Articolul 189 : 
Închiderea dezbaterii

Articolul 190 : 
Amânarea dezbaterii sau a votului

Articolul 191 : 
Suspendarea sau ridicarea ședinței
CAPITOLUL 7: PUBLICAREA LUCRĂRILOR

Articolul 192 : 
Procesul-verbal

Articolul 193 : 
Textele adoptate

Articolul 194 : 
Stenograma

Articolul 195 : 
Înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor

TITLUL VIII: COMISII ŞI DELEGAŢII
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: COMISII

Articolul 196 : 
Constituirea comisiilor permanente

Articolul 197 : 
Comisii speciale

Articolul 198 : 
Comisiile de anchetă

Articolul 199 : 
Componența comisiilor

Articolul 200 : 
Membrii supleanți

Articolul 201 : 
Atribuțiile comisiilor

Articolul 201a : 
Chestiuni în materie de competență

Articolul 202 : 
(eliminat)

Articolul 203 : 
Subcomisiile

Articolul 204 : 
Birourile comisiilor

Articolul 205 : 
Coordonatori în cadrul comisiei

Articolul 205a : 
Raportori din umbră

Articolul 206 : 
Reuniunile comisiilor

Articolul 207 : 
Procesele-verbale ale reuniunilor comisiilor

Articolul 208 : 
Votul în comisie

Articolul 209 : 
Dispoziții privind ședința plenară aplicabile în comisie

Articolul 210 : 
Timpul afectat întrebărilor în comisie

Articolul 210a : 
Procedura pentru consultarea de către o comisie a documentelor confidențiale primite de Parlament

Articolul 211 : 
Audierile publice consacrate inițiativelor cetățenești
CAPITOLUL 2: DELEGAŢII INTERPARLAMENTARE

Articolul 212 : 
Constituirea şi rolul delegaţiilor interparlamentare

Articolul 213 : 
(eliminat)

Articolul 214 : 
Comisiile parlamentare mixte

Articolul 214a : 
Cooperarea cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

TITLUL IX: PETIŢII
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 215 : 
Dreptul de petiționare

Articolul 216 : 
Examinarea petițiilor

Articolul 216a : 
Vizitele de informare

Articolul 217 : 
Accesul publicului la petiții

Articolul 218 : 
Inițiativa cetățenească

TITLUL X: OMBUDSMANUL
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 219 : 
Alegerea Ombudsmanului

Articolul 220 : 
Activitatea Ombudsmanului

Articolul 221 : 
Destituirea Ombudsmanului

TITLUL XI: SECRETARIATUL GENERAL AL PARLAMENTULUI
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 222 : 
Secretariatul General

TITLUL XII: COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRIVIND PARTIDELE POLITICE EUROPENE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 223 : 
(eliminat)

Articolul 223a : 
Competențele și responsabilitățile privind partidele politice europene și fundațiile politice europene

Articolul 224 : 
Competențele Biroului (eliminat)

Articolul 225 : 
Competențele comisiei competente și ale Parlamentului în ședința plenară (eliminat)

TITLUL XIII: APLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 226 : 
Aplicarea Regulamentului de procedură

Articolul 227 : 
Modificarea Regulamentului de procedură

TITLUL XIV: DISPOZIŢII DIVERSE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 228 : 
Simbolurile Uniunii

Articolul 229 : 
Chestiuni pendinte

Articolul 230 : 
(eliminat)

Articolul 231 : 
Rectificări

ANEXA I
SusÎnainteÎnapoi
CODUL DE CONDUITĂ A DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN MATERIE DE INTERESE FINANCIARE ȘI CONFLICTE DE INTERESE

ANEXA II
SusÎnainteÎnapoi
CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE ȘI INTERPELĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 130, 130A, 130B, 131 ȘI 131A

ANEXA III
SusÎnainteÎnapoi
ORIENTĂRI ŞI PRINCIPII GENERALE PENTRU ALEGEREA SUBIECTELOR CARE URMEAZĂ A FI ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A DEZBATERILOR PRIVIND CAZURI DE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR OMULUI, A DEMOCRAŢIEI ŞI A STATULUI DE DREPT PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 135

ANEXA IV
SusÎnainteÎnapoi
PROCEDURA CARE SE APLICĂ PENTRU EXAMINAREA ŞI ADOPTAREA DECIZIILOR PRIVIND ACORDAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE

ANEXA V
SusÎnainteÎnapoi
COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE

I. : 
Comisia pentru afaceri externe

II. : 
Comisia pentru dezvoltare

III. : 
Comisia pentru comerţ internaţional

IV. : 
Comisia pentru bugete

V. : 
Comisia pentru control bugetar

VI. : 
Comisia pentru afaceri economice şi monetare

VII. : 
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

VIII. : 
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

IX. : 
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

X. : 
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

XI. : 
Comisia pentru transport şi turism

XII. : 
Comisia pentru dezvoltare regională

XIII. : 
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

XIV. : 
Comisia pentru pescuit

XV. : 
Comisia pentru cultură şi educaţie

XVI. : 
Comisia pentru afaceri juridice

XVII. : 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

XVIII. : 
Comisia pentru afaceri constituţionale

XIX. : 
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

XX. : 
Comisia pentru petiţii

ANEXA VI
SusÎnainteÎnapoi
APROBAREA COMISIEI ȘI MONITORIZAREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE ÎN TIMPUL AUDIERILOR

ANEXA VII
SusÎnapoi
CERINȚE PENTRU ELABORAREA ACTELOR ADOPTATE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ
Ultima actualizare: 22 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate