Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání genderově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád byl upraven tak, aby zohledňoval příslušné pokyny, jež byly schváleny Skupinou na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost dne 11. dubna 2018.

Výklad ustanovení jednacího řádu je vyznačen kurzívou (podle článku 226).

Soubor hlavních právních aktů týkajících se jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu a lze jej stáhnout z těchto stránek:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/cs/contents.html

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí