Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

I enlighet med parlamentets beslut om att språket i dess handlingar bör vara könsneutralt har arbetsordningen anpassats för att ta hänsyn till de riktlinjer beträffande denna fråga som antogs av högnivågruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män samt mångfald den 11 april 2018.

Tolkningar till arbetsordningen återges (i enlighet med artikel 226) i kursiv stil.

Ett ”Kompendium över de viktigaste rättsakterna som rör Arbetsordningen” finns tillgängligt i nerladdningsbar form på Europaparlamentets webbplats:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/sv/contents.html

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy