Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG V. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
X.   Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Odbor nadležan za:

1.   koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:

(a)   slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b)   pravo poslovnog nastana,
(c)   slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;

2.   funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;

3.   promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane;

4.   politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti