Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V  :  ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XX.   Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

1.   Петициите;

2.   Организацията на публични изслушвания относно граждански инициативи съгласно член 211;

3.   Отношенията с Европейския омбудсман.

(1) Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност