Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA V : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XX.    Utskottet för framställningar

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Framställningar.

2.   Anordnande av offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ i enlighet med artikel 211.

3.   Förbindelser med Europeiska ombudsmannen.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy